Studie- och yrkesvägledare

Som studie- och yrkesvägledare fungerar vi som ett bollplank för dina idéer och tankar kring studie- och yrkesval.

Vi kan ge information och vägledning kring dina studier på Lärvux, men också när det gäller andra studier som till exempel på folkhögskola, komvux eller studieförbund.

 Vi kan samarbeta med ditt befintliga kontaktnät och hjälpa till att förmedla information om du önskar.

Antal: 2