Studie- och yrkesvägledare

Som studie- och yrkesvägledare fungerar vi som ett bollplank för dina idéer och tankar kring studie- och yrkesval.

Vi kan ge information och vägledning kring dina studier på Lärvux, men också när det gäller andra studier som till exempel på folkhögskola, komvux eller studieförbund.

Det kan även handla om frågor som rör din ekonomi, sysselsättning, arbete eller fritidsaktiviteter.

 Vi kan samarbeta med ditt befintliga kontaktnät och hjälpa till att förmedla information om du önskar.

Fidan Iebo har telefontid:
Måndag till torsdag
08.30-09.30 och
13.30-14.00
Om det är upptaget eller svårt att komma fram lämna gärna ett meddelande.

Antal: 2