Till innehåll på sidan

Om skolan

Lärvux Stockholm är en vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter. För dig som har hörselnedsättning finns möjlighet att få undervisning på teckenspråk.

Lärvux vänder sig till dig som behöver förbättra eller komplettera din utbildning. Kurser på Lärvux ger kunskaper motsvarande obligatoriska särskolan, grundsärskola samt gymnasiesärskolans nationella program.

Genom att vara tydliga, ställa krav och ha höga förväntningar, skapar vi de bästa förutsättningar för lärande.

På Lärvux Stockholm har vi lärlingsutbildningar inom fyra olika inriktningar. Lärlingsutbildningarna ges på gymnasiesärnivå.
Du kan också studera kärnämnen på grundskolenivå motsvarande åk 7-9, svenska och engelska. Vi erbjuder SFI för dig med inlärningssvårgheter. 

Alla studerande får en individuell studieplan. I slutet av läsåret görs en individuell utvärdering och bedömning av möjligheten att förlänga studierna. Efter avslutad kurs ges betyg eller intyg. Det kostar inget att studera på Lärvux.

Lärvux erbjuder:

  • Små undervisningsgrupper
  • Lärare med specialpedagogisk kompetens
  • Anpassad studietakt utifrån dina behov
  • Undervisning på teckenspråk
  • Studie- och yrkesvägledning

Bor du i en annan kommun än Stockholm går det ändå bra att söka till oss. 

Anökan hittar du här >>

Dela:
Kategorier:

SL Reseplanerare

Till: Hitta till Lärvux StockholmRosenlundsgatan 54