Karta

Rosenlundsgatan 54 11863 Stockholm

Om skolan

Lärvux Stockholm är en vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter. För dig som har hörselnedsättning finns möjlighet att få undervisning på teckenspråk.

Lärvux vänder sig till dig som behöver förbättra eller komplettera din utbildning. Kurser på Lärvux ger kunskaper motsvarande obligatoriska särskolan, grundsärskola samt gymnasiesärskolans nationella program.

Lärvux har även yrkesinriktade kurser på hel eller deltid. På de yrkesinriktade heltidskurserna kan du studera på gymnasiesärnivå eller komvuxnivå.
Du kan också studera kärnämnen på grundskolenivå motsvarande åk 7-9, svenska, matematik och engelska. Vi har även Engelska på gymnasial komvuxnivå.

Alla studerande får en individuell studieplan. I slutet av läsåret görs en individuell utvärdering och bedömning av möjligheten att förlänga studierna. Efter avslutad kurs ges betyg eller intyg. Det kostar inget att studera på Lärvux.

Lärvux erbjuder:

  • Små undervisningsgrupper
  • Lärare med specialpedagogisk kompetens
  • Undervisning på teckenspråk
  • Studie- och yrkesvägledning
  • Studier på grundskolenivå i svenska och matematik
  • Sfi

Bor du i en annan kommun än Stockholm går det ändå bra att söka till oss. 

Anökan hittar du här >>

Dela:
Kategorier:

SL Reseplanerare