Kurser & ansökan

Lära för livet

Vi erbjuder alla grundsärskolans och flera av gymnasiets kurser, enligt de nationella programmen.

  • Träningsskolekurser
  • Grundsärkurser
  • Gymnasiesärkurser
  • Yrkesinriktade kurser och Lärlingsutbildning
  • Grundläggande komvuxkurser
  • Gymnasiala komvuxkurser
  • Kurser för personer med förvärvad hjärnskada
  • SFI
  • Kurser på teckenspråk

Mer information om kurserna hittar du i våra foldrar, eller genom att kontakta Fidan Iebo eller Pelle Järvinen som är studie- och yrkesvägledare.

Ansökan 2018

Ansökningsblanketten skickar du till:

Lärvux Stockholm
Rosenlundsgatan 54
118 63 Stockholm

eller mejlar till info.larvux@stockholm.se

Ansökningsblanketten hittar du här >>

Datakörkortet - Kunskapskrav

På Lärvux kan man ta Datakörkort Light.

Du som bor i en annan kommun

Vi tar emot ansökningar från andra kommuner. Din hemkommun beslutar om du får studera på Lärvux Stockholm.