Kurser & ansökan

Lära för livet

Vi erbjuder alla grundsärskolans och flera av gymnasiesärskolans kurser enligt de nationella programmen, samt kurser på teckenspråk.

Mer information om kurserna hittar du i våra foldrar, eller genom att kontakta Lilly Staf eller Pelle Järvinen som är studie- och yrkesvägledare.

Ansökan

Ansökningsblanketten skickar du till:

Lärvux Stockholm
Rosenlundsgatan 54
118 63 Stockholm

eller mejlar till info.larvux@stockholm.se

Ansökningsblanketten hittar du här >>